Prosedür nasıl işliyor?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 3. Dünya Ülkelerinden çalışmak veya eğitim görmek amacıyla Almanya’ya gelen hekimlerin burada yeni bir yaşam kurabilmeleri iҫin;

 1. B2 düzeyinde Almanca bildiklerini belgelemeleri,
 2. Geldikleri ülkede almış oldukları temel tıp ve/veya uzmanlık eğitimlerinin burada verilen eğitim ile denk olduğunu kanıtlamaları.
 3. Almanya’da hekim statüsünde ve bir iş bularak bir klinikten gerekli şartları karşılayan bir sözleşme almaları.
 4. Alman makamları tarafından düzenlenen mesleki dil yeterliliği sınavını kazanmış olmaları gerekmektedir.

  GOBIN Personal GmbH Deutschland
  Rheinstr. 65, 47799 Krefeld 
  T +49(0) 173 452 8017 (WhatsApp) Oguz Bingöl
  T: +49 2151 442 49 45 (Ofis)
  oguz@gobin-personal.de

  GOBIN Personal Türkiye
  Ataşehir Blv., Gardenya 7/1,
  Kat 6, Daire 41 Ataşehir/İstanbul
  T. +90 545 880 24 04 (Mobil - Berivan Gök)
  T. +90 216 456 06 73 (Ofis)
  berivan@gobin-personal.de