Almanya’da yaşamak

Sosyal Yaşam

Almanlar çok yönlü, yeniliklere açık insanlar olmakla beraber hayatlarına ve geleceklerine oldukça sağlıklı ve gerçekçi bir açıyla bakarlar. Çoğu Alman kendini, ayakları yere sağlam basan ve nazik olarak tanımlar. Almanlar güvenilir arkadaşlardır ve insanlara ilgiyle yaklaşırlar. Arkadaşlıkları bazen bir ömür boyu sürer.

Almanya’da özellikle gençlerde işsizlik oranı çok azdır. Hemen herkesin sabahları erkenden kalkıp gidecek bir işi olması nedeniyle kent meydanları iş günlerinde erken saatlerde boşalır, herkes dinlenmeye çekilir.

Dürüstlük

Almanlar neyi yapabileceklerini, neyi yapamayacaklarını gayet iyi bilirler. Bu nedenle hayır kelimesi sıkça kullanılır, anlamı açık ve nettir. Almanlar için hatalarını görmek ve kabullenmek hatalarını gizlemekten daha önemlidir. Düşüncelerini ifade ederken kibar ama bizdeki deyimiyle „kitabın ortasından“ konuşmayı ‘severler. Onların bu tarzını yabancılar da iş ve özel hayatta örnek alırlar.

Disiplin

„Made in Germany“
Almanya, istikrar ve performans düzeyini her zaman koruyan bir ülke olarak tanımlanır. Disiplin ve hedef odaklı çalışmak Almanların mutlu ve başarılı olmaları için başta gelen en temel özelliklerindendir. Almanlar iş ve eğlenceyi birbirine asla karıştırmaz ve dozajını dengelemek konusunda büyük bir çaba sarfederler

Hoşgörü

Almanya uzun bir süredir artık bir „göç ülkesi“ olduğunu kabullenmiş durumdadır. Bu kabul toplumun çok kültürlü yapısını zenginlik olarak görmek ve bu zenginliği kalıcı kılmak konusunda çabalarla desteklenir. Özellikle son yıllarda savaşlardan kaçan Suriye ve Afrikalı göçmenlerin Avrupa’ya akını sırasında Alman toplumunun da hükümete baskısıyla Almanya sığınmacılara Avrupa’nın en hoşgörülü davranan ülkesi olmuş ve bu insani tavrıyla tüm insan hakları örgütlerinin takdirini kazanmıştır. Irkçılık Almanya’da asla görmezden gelinmeyen, çok ağır eleştirilen bir kavramdır. Irkçı söylemler, tutum ve davranışlar suçtur.

Barış

Almanya 2.Dünya savaşı ardından uzun yıllar boyunca kendi tarihiyle yüzleşmek zorunda kaldığından, ulusal ve uluslararası düzeyde yapıcı ve barışçıl bir siyaset izlemeye önem verir. Alman toplumunun farklı fikirlere, inanç ve söylemlere açık yaklaşımı ise birlikte yaşama kültürünü barış içinde sürdürmeyi kolaylaştırır.

Sağlık

Her Alman gibi Almanya’da yaşayan her yabancı da bir sağlık sigortasına üyedir. Üye olunan sağlık sigortası (ister yasal sağlık sigortası isterse özel sağlık sigortası) sayesinde herkes istediği doktor veya klinikte tedavi olma hakkına sahiptir.

Eğitim

Okul sisteminde 1964 yılından bu yana büyük bir değişime gidilmedi. Bunun nedeni sistemin sürdürülebilir ve iyi düşünülmüş bir yapıya sahip olmasıdır. Her ne kadar eğitim alanındaki düzenlemeler eyaletlere göre farklılık gösterse de genel olarak eğitim kalitesi yüksektir. Alman eğitim sisteminde kendini geliştirmek, yeni mesleki eğitim olanaklarına ulaşmak isteyen öğrencilerin önü asla tıkanmaz. Yeter ki öğrenci ne istediğini bilsin ve emek harcamayı göze alsın. Sistem sadece gençlere değil orta hatta ileri yaşlardaki vatandaşlara da sürekli yeni alternatifler sunarak iş ve meslek sahibi yapar.

Alt yapı

Güçlü bir alt yapı güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz koşuldur. Geniş ve sağlam caddeler, hepsi birbirine akılcı bir sistemle bağlanmış olan otoyollar, senkronize bir çalışma temposuna sahip metrolar, tramvaylar, banliyö trenleri, hızlı trenler ve havalimanları insan ve mal taşımacılığındaki sorunsuz akışın temelini oluşturur.

Güvenlik

Almanlar için güvenlik başta gelir. Kişisel güvenlik, trafik, işyeri, çalışma güvenliğinde Alman standartları çok yüksektir ve bununla gurur duyarlar. Almanya güvenlik konusunda hata kabul etmez. Ülkede suç oranı nispeten düşüktür. Bunun temel nedeni tüm vatandaşlarının yeme, giyinme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan sosyal devlet yapılanmasıdır. İşsizlik oranında her zaman dünya liderliğine oynaması da önemli bir etkendir.

Adalet

Herkes için adalet. Cinsiyet, milliyet, renk, kültür, din ve sınıf farkı gözetmeksizin, işadamı yada politikacı; her insan yasalar önünde eşittir. Tüm dünyadaki hukuk fakültelerinde yasalar önündeki eşitlik prensibinin sembolü olarak anlatılan, basit bir vatandaşın Krala karşı bile haklarının korunduğunu anlatan, ünlü „Berlin‘de yargıçlar var“ hikayesi Alman hukuk sisteminin ve Alman adaletinin simgesidir. Bu nedenle Almanlar hukuğa ve yargı sistemlerine büyük bir güven duyarlar

GOBIN Personal GmbH Deutschland
Rheinstr. 65, 47799 Krefeld 
T +49(0) 173 452 8017 (WhatsApp) Oguz Bingöl
T: +49 2151 442 49 45 (Ofis)
oguz@gobin-personal.de

GOBIN Personal Türkiye
Ataşehir Blv., Gardenya 7/1,
Kat 6, Daire 41 Ataşehir/İstanbul
T. +90 545 880 24 04 (Mobil - Berivan Gök)
T. +90 216 456 06 73 (Ofis)
berivan@gobin-personal.de